Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Pää- ja sivuaineopiskelijoille

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa selittää esitysanalyysin perusteet. Hän tunnistaa esitysanalyysin tärkeimmät teoreettiset viitekehykset ja osaa käyttää niiden terminologiaa asianmukaisesti. Opiskelija osaa analysoida näkemiänsä teatteriesityksiä eli osaa nimetä, paikantaa, luokitella ja suhteuttaa toisiinsa esityksen eri osatekijöitä. Opiskelija osaa kuvata teatteriesitystä esitysanalyysin keinoin.

Suoritetaan peruskurssin jälkeen.

Keskeisimmät esitystutkimuksen käsitteet ja esitysanalyysin teoreettiset viitekehykset.

Pääaineopiskelijat: luentopraktikum/ kohta voidaan suorittaa ainoastaan kontaktiopetuksena.
Sivuaineopiskelijat: luentopraktikum tai tentti/essee

S. Shepherd Theatre, Body and Pleasure , J. McKinney & P. Butterworth: The Cambridge Introduction to Scenography, E. Aston & G. Savona A Semiotics of Text and Performance, B. O. States Great Reckonings in Little Rooms, 4 näytelmää.

Kurssin luennoitsija ja/tai yliopistonlehtori