Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Pää- ja sivuaineopiskelijoille

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee dramaturgian ja dramaturgin työn historiaa, teoriaa ja käytäntöjä. Hän tunnistaa dramaturgian käsitteistön monialaisia käyttömahdollisuuksia ja osaa soveltaa alueen käsitteistöä asianmukaisesti. Opiskelija tuntee dramaturgin työnkuvaa ja osaa paikantaa sen vaikutusalueita teattereiden toiminnassa.

Toisena tai kolmantena opiskeluvuotena

Tutustutaan dramaturgian käsitteistöön, historiaan ja teoriaan sekä dramaturgin asemaan/työhön teatterissa.

Luentokurssi / tentti

M. Luckhurst Dramaturgy A Revolution in Theatre, P. Paavolainen Teatteri ja suuri muutto, B. McConachie Melodramatic Formations.

Kurssin luennoitsija ja/tai yliopistonlehtori