Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Pakollinen pää- ja sivuaineopiskelijoille. Pääaaineopiskelijat suorittavat opintojakson 5 op:n laajuisena, sivuaineopiskelijat 6 op:n.

Opiskelija hallitsee pro gradu -työhönsä kuuluvaa kirjallisuutta.

Suositellaan suoritettavaksi samaan aikaan graduseminaarin kanssa.

Opiskelija perehtyy pro gradu -tutkielman kannalta keskeiseen tutkimuskirjallisuuteen.

Sovitaan erikseen graduohjaajan kanssa.

Yleinen asteikko 0-5.