Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on pakollinen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Perehdyttäminen liettualaisen kulttuurin vaiheisiin.

Perusopinnoissa.

Kurssilla käydään läpi kansanrunoutta, kansantaidetta, kirjallisuutta, arkkitehtonisia muistomerkkejä, Liettuan suurvallan perintöä ja Vilnan historiaa.

joko a) aktiivinen osallistuminen luennoille ja yksi esitelmä tai b) kirjallisuuskuulustelu.

Suositellaan, että tämä opintojakso suoritettaisiin luentokurssina, jos sellainen on tarjolla.

Jos suoritat opintojakson luentokurssilla, oppimateriaalina on kurssin opettajan antama ja osoittama materiaali.

Jos suoritat opintojakson kirjallisuuskuulustelulla, tentit kuulustelussa seuraavat teokset:

Tomas Venclova. Vilnius, 2004. Lithuania: past, culture, present. Vilnius: Baltos lankos, 1999. K. U. Műller, G. Beresnevičius, Y. Luven, Liettua, 1994.

Aktiivinen osallistuminen kurssille ja hyväksytty esitelmä.

Dos. Balode.