Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Opintojakso on pakollinen sekä pää- että sivuaineopiskelijoille.

Jakson aikana opiskelija perehtyy nykyelämään ja menneisyyden jälkiin Latviassa ja Liettuassa. Kulttuurihistoriallisen johdannon kautta opiskelija tutustuu historiallisten maakuntien erityispiirteisiin. Kirjallisuuden lukeminen vie opiskelijan koko Baltian historiaan.

Opiskelija omaksuu laajan yleissivistyksen yhteiskunnan ja kulttuurin aloilta tutustuen myös Suomen ja Latvian sekä Suomen ja Liettuan väliseen kanssakäymiseen nykyään ja kautta vuosisatojen.

Jakson aikana opiskelija saa käsityksen maiden edustuksesta kansainvälisissä järjestöissä, jotka olennaisesti määräävät alueen kehitystä, esimerkiksi Euroopan neuvoston jäsenyydestä.

Opiskelija ohjataan tietolähteille, joita hyödyntämällä on mahdollista päivittää tietoa ja jatkuvasti seurata alueen tapahtumia.

Opiskelija saavuttaa tietämyksen, joka on perustana osallistumiselle mm. ammattimaisen kääntämisen ja kirjallisuuden historian kursseille.

Opiskelija saavuttaa valmiudet erityisesti toimittajantyöhön.

Suositeltava käytäntö on suorittaa opintojakso ensimmäisenä opiskeluvuonna.

Opintojakso tarkastelee monipuolisesti Latvian ja Liettuan kulttuureja ja yhteiskuntia nykyajassa ja sen kautta luo katsauksen myös alueen menneisyyteen.

Joko a) luentokurssi tai b) kirjallisuuskuulustelu. Suositellaan, että tämä opintojakso suoritettaisiin luentokurssina, jos sellainen on tarjolla.

Jos suoritat opintojakson luentokurssilla, oppimateriaalina on kurssin opettajan antama ja osoittama materiaali.

Jos suoritat opintojakson kirjallisuuskuulustelulla, tentit kuulustelussa seuraavat teokset:

  • Andreas Kasekamp: The Baltic States, 2010.
  • Latvian historiaa ja kulttuuria, 2005 (s. 64-132, 134-173, 286-306, 308-329, 380-404).

Jakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luentokerroille, kahta esitelmää (toinen kaupungin, paikkakunnan tai alueen, toinen jonkin yleisen aiheen esittely) sekä kirjallisia harjoitustöitä (yksi periodia kohti).

Ylin arvosana:
Opiskelija ymmärtää maiden oloja ja kirjoittaa luontevasti annetuista aiheista. Opiskelija on esitelmiä varten käyttänyt taidokkaasti tarjolla olevia tietolähteitä.

Dos. Balode.