Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on pakollinen syventävät opinnot suorittavalle pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Perus- ja aineopinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on osoittanut kykenevänsä lukemaan latvialaista kaunokirjallisuutta alkukielellä. Opiskelija tuntee latvialaisen lyriikan ja proosan suuret nimet ja merkittävimmät teokset.

Joko Latviassa opiskelun aikana tai sen jälkeen.

Alkuperäiskielellä luettavat, noin 600 sivua kaunokirjallisuutta, joka suoritetaan joko Latviassa opiskelun aikana tai kirjatenttinä. Tenttisuorituksen voi jakaa vähintään 3 op:n laajuisiin osiin (1 op = noin 100 luettavaa sivua).

Teokset valitaan kohdassa Oppimateriaali ja kirjallisuus olevasta listasta, mutta sopimuksen mukaan voidaan suorittaa muutakin kaunokirjallisuutta (jos opintojakso suoritetaan kohdemaassa opiskelun aikana, teosvalikoimasta sovitaan paikallisen opettajan kanssa).

Valittavat romaanit ja näytelmät luetaan pääsääntöisesti kokonaan. Novelli- ja runokokoelmista sekä eräistä muista teoksista on sulkeissa määritelty luettavan tekstin vähimmäismäärä, jonka ylittäminen on mahdollista

Kirjallisuuskuulustelu.

Teoksia:
A. Pumpurs, Lāčplēsis (n. 5 sivua);
M. un R. Kaudzītes, Mērnieku laiki (yksi luku);
E. Virza, Straumēni (yksi luku);
J. Jaunsudrabiņš, Zaļā grāmata (yksi luku);
A. Brigadere, Dievs, daba, darbs (yksi luku);
R. Blaumanis, Mans zelts ir mana tauta (2 osaa);
Rainis, Gals un sākums (20 runoa);
Aspazija (yksi näytelmä);
Z. Lazda, Dzeja (20 runoa);
J. Klīdzējs, Cilvēka bērns (yksi luku);
A. Bels, Cilvēki laivās;
O. Vācietis (20 runoa);
A. Č aks (20 runoa);
R. Ezera, Cilvēkam vajag suni (2 kertomusta);
I. Ziedonis, Krasainās pasakas (2 kertomusta);
Latviešu jaunākās prozas izlase (2 novellia);
V. Belševica, Bille;
Z. Mauriņa, Dzintargraudi;
Z. Skujiņš, Jauna cilvēka memuāri;
M. Zālīte (yksi näytelmä);
N. Ikstena, Dzīves svinēšana (2 kertomusta);
I. Ābele, Akas māja (2 kertomusta);
L. Muktupāvela, Šampinjonu derība (2 kertomusta).

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää tekstien ymmärtämistä, niiden tulkintaa sekä kirjailijoiden ja tekstien sijoittamista latvialaiseen kirjalliseen kontekstiin. Hyväksytysti suoritettu opintojakso arvostellaan numeroin 1-5.

Dos. Balode.