Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Opintojakso on pakollinen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Yleiskuva slaavilaisista ja erityisesti eteläslaavilaisista kielistä ja kirjallisuuksista ja niiden tutkimuksesta.

1. opintovuosi.

Slaavilaiset kansat, kielet ja kirjallisuudet. Slaavilaisten kielten rakennepiirteitä. Slavistiikan lyhyt tutkimushistoria. Suomalainen slavistiikka ennen ja nyt. Omassa aineessa tehtävä tutkimus.

Eteläslaavilaiset kielet ja niiden yhteiskunnallinen konteksti. Eteläslaavilaisten kielten yhtäläisyyksiä ja eroja. Balkanin kieliliitto. Eteläslaavilainen kansanrunous. Muutamia eteläslaavilaisia kirjailijoita.

Luentokurssi ja tutustuminen oheiskirjallisuuteen; harjoitustöitä ja loppukoe.

Jos opiskelija on jo suorittanut vastaavan kurssin puolan tai tšekin perusopinnoissa, hän suorittaa vain eteläslaavilaisia kieliä ja kirjallisuuksia käsittelevät luennot ja tenttii lisäksi tiedekuntatentissä teoksen Gyllin & Svanberg, Slaviska folk och språk.

Nuorluoto: Slaavien kirjalliset traditiot ja kirjakielet (on myös ruots.: De slaviska standardsåkens framväxt) ja Kolari: Suomen slavistiikan vaiheita (saatavilla verkosta).

Arviointi perustuu osallistumisaktiivisuuteen, harjoitustöihin ja loppukokeeseen.

Jouko Lindstedt.