Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Opintojakso on valinnainen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Johdatus slavistiikkaan ja eteläslaavilaiseen filologiaan.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee bosnian, kroaatin, montenegron ja serbian rakennepiirteitä tai kielisosiologista ja -poliittista tilannetta.

Aineopinnot.

Vaihtoehdot: kurssi harjoitustöineen ja loppukuulustelu, essee tai kirjallisuuskuulustelu.

Essee. Opiskelija lähettää viikkoa ennen opettajan vastaanottoa noin sivun mittaisen suunnitelman, joka sisältää esseen otsikon, alustavan jäsentelyn sekä kolme kirjallisuuslähdettä. Kuulustelija hyväksyy esseen aiheen vastaanotollaan. Opiskelijan tulee hyödyntää vähintään kahta oppimateriaali ja kirjallisuus -kohdassa mainittua teosta. Palautusaikataulu sovitaan opettajan kanssa. Kolmen op:n suorituksen sivumäärä on vähintään 8. Viiden op:n suorituksen sivumäärä on vähintään 12. (Sivu = 2000 merkkiä välilyönteineen.)

Otsikkovaihtoehtoja:

Kielisosiologinen nykytilanne:

  • Bosnian, kroatian, montenegron ja serbian (tai jonkin niistä) kirjakielikehitys
  • Serbokroaatin synty ja asema molemmissa Jugoslavioissa
  • Kieli ja kansallinen identiteetti Jugoslavian seuraajavaltioissa / (jossakin niistä)

Rakennepiirteet:

  • Keskisten eteläslaavilaisten kirjakielten aksenttijärjestelmän pääpiirteet
  • Keskisten eteläslaavin morfofonologisen vaihtelun pääpiirteet
  • Verbiaspektin käytöstä keskisessä eteläslaavissa
  • Verbiprefiksien semantiikkaa keskisessä eteläslaavissa

Kirjallisuuskuulustelu: Kolmen op:n suoritukseen luetaan molempien osioiden yhteinen kirjallisuus sekä joko a) kaksi kielisosiologista nykytilaa käsittelevää teosta tai b) kieliopeista (vähintään kahdesta) kuulustelijan kanssa sovittava teema (ks. esseiden otsikot). Viiden op:n suoritukseen kuten edellä, mutta vaihtoehdossa a) kolme teosta ja vaihtoehdossa b) kaksi teemaa.

Opettajan jakama ja osoittama aineisto tai kirjallisuuskuulustelussa:

Molempien osioiden yhteinen kirjallisuus:
Könönen ja al. (toim.): Esseitä Kaakkois-Euroopan menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta (sivut 14–78 ja 154–164).

Kielisosiologiaa ja -politiikkaa:
Bugarski & Hawkesworth (toim.): Language in the Former Yugoslav Lands,
Greenberg: Language and Identity in the Balkans (2008 tai uudempi),
Mønnesland: Jezik u Bosni i Hercegovini (vastaa 2 kirjaa),
Banac: Hrvatsko jezično pitanje.

Rakennepiirteet:
Bari ć ja al.: Hrvatska gramatika, (1995 tai uudempi),
Klajn: Gramatika srpskog jezika za strance,
Mønnesland: Bosnisk, kroatisk, serbisk grammatikk,
Alexander: Bosnian, Croatian, Serbian, a grammar: with sociolinguistic commentary.

Eteläslaavilaisten kielten ja kulttuurien yliopisto-opettaja.