Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
3.2.2015 at 09:00 - 23.2.2015 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on suunnattu pää- ja sivuaineopiskelijoille. Se on pakollinen länsi- ja eteläslaavilaisissa kielissä ja kulttuureissa, valinnainen Venäjän kielessä ja kirjallisuudessa.

Slaavilaiset kansat ja kielet -kurssi.

Ymmärtää slaavilaisten kielten historiallista kehitystä; tuntea slaavien varhaista kulttuurihistoriaa; kyetä lukemaan helppoja muinaiskirkkoslaavilaisia tekstejä.

Maisterinopinnoissa.

Luentokurssi, jossa käsitellään kulttuuri- ja kielihistoriaa, tai erillinen kirjallisuuskuulustelu.

Luentokurssi tai erillinen kirjallisuuskuulustelu.

Luentokurssilla: Opettajan osoittama ja jakama aineisto.

Kirjallisuuskuulustelussa: s. 1-60 ja 165-302 teoksesta Schenker, The Dawn of Slavic: An Introduction to Slavic Philology sekä Halla-aho, Muinaiskirkkoslaavin käsikirja, lukemisto (lukemistosta vain osat 1 ja 2) ja sanasto ( http://www.halla-aho.com/ocs/ ) tai muu kuulustelijan kanssa sovittava kielioppi ja teksti.

Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan osoittama kulttuuri- ja kielihistoriallinen tieto ja hänen kykynsä tulkita tekstejä tämän tiedon pohjalta.

Lukuvuonna 2014-2015 kuulustelijana on Jouni Vaahtera. Lukuvuonna 2015-2016 kuulustelijana on Jouko Lindstedt.