Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Opintojakso on pakollinen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Yleiskuva slaavilaisista kielistä ja erityisesti Puolan kielestä ja kirjallisuudesta ja niitten tutkimuksesta.

Ensimmäisenä opintovuotena.

Slaavilaiset kansat, kielet ja kirjallisuudet. Slaavilaisten kielten rakennepiirteitä. Slavistiikan lyhyt tutkimushistoria. Suomalainen slavistiikka ennen ja nyt. Omassa aineessa tehtävä tutkimus.

Puolan kielen historia. Puolan kieli suhteessa muihin slaavilaisiin ja etenkin länsislaavilaisiin kieliin. Puolan kieli suhteessa muihin indoeurooppalaisiin kieliin. Puolan kieli Euroopassa ja maailmassa. Puolan kielimuodot. Puolaa opiskelevan työkalut.

Luentokurssi ja tutustuminen oheiskirjallisuuteen; harjoitustöitä ja loppukoe.

Jos opiskelija on jo suorittanut vastaavan kurssin tšekin tai eteläslaavin perusopinnoissa, hän suorittaa vain Puolan kieltä ja kirjallisuutta käsittelevät luennot ja tenttii lisäksi tiedekuntatentissä teoksen Gyllin & Svanberg, Slaviska folk och språk.

Nuorluoto: Slaavien kirjalliset traditiot ja kirjakielet (on myös ruots.: De slaviska standardspråkens framväxt), Kolari: Suomen slavistiikan vaiheita (saatavilla verkosta).

Arviointi perustuu osallistumisaktiivisuuteen, harjoitustöihin ja loppukokeeseen.

Jouko Lindstedt.