Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Opintojakso on valinnainen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Perusopinnot. Slaavilaiset kansat ja kielet.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva puolan rakenteesta ja kehityksestä. Opiskelija tuntee puolan kielen nykytilannetta. Opiskelija tunnistaa puolan paikallisia ja funktionaalisia variantteja.

Aineopinnot. Suositellaan suoritettavaksi kolmantena opintovuotena.

Luentokurssi tai kirjallisuuskuulustelu

3 op: Gajda (toim.): Język polski (sarjassa Najnowsze dzieje języków słowiańskich) – (luvut 1.2.–1.4., 2.3, 2.5., 2.6., 3.1., 3.2.1.–3.2.2., 3.4.1., 3.5., 3.6.1.–3.6.2., 3.6.4.–3.6.5., 3.7.1., 3.8., 3.9., 3.10.1., 3.11.1., 3.12., 3.13.1., 3.13.4.) tai Bajerowa: Zarys historii języka polskiego 1939–2000.

5 op: Gajda (toim.): Język polski (sarjassa Najnowsze dzieje języków słowiańskich) – (Ei lukuja 2.7., 3.3.).

Aktiivinen osallistuminen luentokurssiin ja sen harjoituksiin ja loppukuulusteluun, tai erillisen kirjallisuuskuulustelun hyväksytty suoritus.

Puolan kielen yliopisto-opettaja.