Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Opintojakso on valinnainen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Johdatus slavistiikkaan ja polonistiikkaan. Puolan maantuntemuskurssi.

Opiskelija tutustuu puolalaisen kirjallisuuden historiaan. Opiskelija osaa nimetä kielialueen tärkeimpiä kaunokirjallisia teoksia ja asettaa ne kirjallisuushistorialliseen kontekstiinsa.

Aineopinnoissa. Suositellaan suoritettavaksi kolmantena opintovuonna.

Opintojaksossa opiskelija syventää puolalaisen kirjallisuudenhistorian tuntemustaan lukemalla valitsemansa teoksen/teokset tai kirjoittamalla pienoisesseitä kuulustelijan kanssa sovituista aiheista.

Kirjallisuuskuulustelu tai pienoisesseet.

Esseesuoritus: Opiskelija sopii kuulustelijan vastaanotolla esseiden aiheet. Palautusaikataulu sovitaan kuulustelijan kanssa. Kolmen op:n suoritukseen vaaditaan kaksi pienoisesseetä, joiden kummankin sivumäärä on vähintään 4. Viiden op:n suoritukseen vaaditaan kolme pienoisesseetä, joiden kunkin sivumäärä on 4. (Yksi sivu = 2000 merkkiä välilyönteineen).

Pienoisesseiden otsikkovaihtoehtoja (voit valita alla olevista vaihtoehdoista tai sopia kuulustelijan kanssa jonkin otsikon):

  • Puolan kirjallisuushistorian periodisaatio ja tärkeimmät teokset,
  • Kirjailija X kirjallisuushistoriallisessa kontekstissaan.

Kirjallisuuskuulustelussa:

3 op : Kiermut: Literatura polska do 1939 roku ja Kiermut: Literatura polska po 1939 roku (sähköinen jakelu laitokselta)

5 op: Miłosz: Historia literatury polskiej : do roku 1939 ja Kiermut: Literatura polska po 1939 roku (sähköinen jakelu laitokselta) ja Burkot: Literatura polska po 1939

Pienoisesseiden ohjeet saa opettajan vastaanotolla.

Jakson suorittaminen on edellytys jakson Puolalainen kaunokirjallisuus II suorittamiselle.

Puolan kielen yliopisto-opettaja.