Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.8.2015 at 08:00 - 1.11.2015 at 08:00

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 26.10.2015
10:15 - 11:45
Mon 2.11.2015
10:15 - 11:45
Mon 9.11.2015
10:15 - 11:45
Mon 16.11.2015
10:15 - 11:45
Mon 23.11.2015
10:15 - 11:45
Mon 30.11.2015
10:15 - 11:45
Mon 7.12.2015
10:15 - 11:45

Description

Opintojakso on suunnattu pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Yleiskuva slaavilaisista kielistä ja erityisesti Tšekin kielestä ja kirjallisuudesta ja niitten tutkimuksesta.

Ensimmäisenä opintovuotena.

Slaavilaiset kansat, kielet ja kirjallisuudet. Slaavilaisten kielten rakennepiirteitä. Slavistiikan lyhyt tutkimushistoria. Suomalainen slavistiikka ennen ja nyt. Omassa aineessa tehtävä tutkimus.

Tšekin kielen historiaa. Kielitilanne Tšekissä. Tšekin kielimuodot. Normi ja kodifikaatio. Tšekkiläinen kielitiede.

Luentokurssi ja tutustuminen oheiskirjallisuuteen; harjoitustöitä ja loppukoe.

Jos opiskelija on jo suorittanut vastaavan kurssin puolan tai eteläslaavin perusopinnoissa, hän suorittaa vain Tšekin kieltä ja kirjallisuutta käsittelevät luennot ja niiden yhteydessä teoksen  Lehečková: Tšekin kielimuodot sekä tenttii tiedekuntatentissä teoksen  Gyllin & Svanberg: Slaviska folk och språk.

Nuorluoto: Slaavien kirjalliset traditiot ja kirjakielet (on myös ruots.: De slaviska standardsåkens framväxt), Kolari: Suomen slavistiikan vaiheita (saatavilla verkosta) ja Lehečková: Tšekin kielimuodot.

Arviointi perustuu osallistumisaktiivisuuteen, harjoitustöihin ja loppukokeeseen.

Kurssi on yhteinen eteläslaavilaisten kielten ja kulttuurien sekä puolan kielen ja kulttuurin opiskelijoiden kanssa. Opintojakson toinen osa suoritetaan kevätlukukaudella 2016 Helena Lehečkovan kurssilla "Johdatus bohemistiikkaan" (2 op).

Dos. Lehečková.