Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on valinnainen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Johdatus slavistiikkaan ja bohemistiikkaan. Slaavilaiset kansat ja kielet.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva tšekin rakenteesta ja kehityksestä, kielestä ja kommunikaatiosta, paikallisista ja funktionaalisista varianteista, tšekin suhteesta muihin kieliin ja tšekin kielen uusista haasteista.

Aineopinnot. Suositellaan suoritettavaksi kolmantena opintovuotena.

Luentokurssi tai kirjallisuuskuulustelu.

3 op: Grepl ym.: Příruční mluvnice češtiny + Daneš ym. (toim.): Český jazyk na přelomu tisíciletí.

5 op: Grepl ym.: Příruční mluvnice češtiny + Daneš ym. (toim.): Český jazyk na přelomu tisíciletí + Čmejrková ym.: Čeština, jak ji znáte i neznáte.

Aktiivinen osallistuminen luentokurssiin, sen harjoituksiin ja loppukuulusteluun, tai erillisen kirjallisuuskuulustelun hyväksytty suoritus.

Dos. Lehečková.