Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Opintojakso on valinnainen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Suositellaan suoritettavaksi kurssien Johdatus slavistiikkaan ja bohemistiikkaan ja Tšekin maantuntemus jälkeen.

Opiskelija tutustuu eri aikakausia edustaviin teoksiin ja syventää kulttuurin tuntemustaan.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kirjallisuudenhistorian kannalta keskeisiä kirjailijoita ja teoksia, jotka ovat tšekkiläisten keskuudessa yleisesti tunnettuja.

Aineopinnoissa.

Opiskelija lukee alla luetelluista valitsemansa teokset ja vastaa kirjallisuuskuulustelussa niitä koskeviin kysymyksiin.

Kirjallisuushistoriallinen kurssi jonka yhteydessä luetaan kaunokirjallisuutta, tai erillinen kirjallisuuskuulustelu.

Luentokurssi tai kirjallisuuskuulustelu. 3 op:n suoritukseen luetaan 4 kirjaa ja 5 op:n suoritukseen 7 kirjaa yllä annettujen ohjeiden mukaan kohdasta Oppimateriaali ja kirjallisuus.

3 op: neljä seuraavista teoksista, jotka voidaan lukea myös käännöksinä:

Čapek: Válka s mloky / Salamanterisota, tai R.U.R.,
Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka (1. díl) / Kunnon sotamies Švejk maailmansodassa (1. osa),
Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále / Tarjoilin Englannin kuninkaalle,
Kundera: Žert / Pila,
Němcová: Babička / Isoäiti,
Neruda: Povídky malostranské / Prahalaistarinoita,

5 op: seitsemän teosta (neljä edellisistä ja kolme seuraavista), jotka voidaan lukea myös käännöksinä:

Kundera: Směšné lásky / Naurettavien rakkauksien kirja, tai Valčík na rozloučenou /Jäähyväisvalssi,
Hrabal: Příliš hlučná samota / Liian meluisa yksinäisyys,
Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou / Rukous Katerzyna Horowitzille,
Seifert: Morový sloup / Ruttopylväs.

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija osoittaa kuulustelussa teosten tuntemusta.

Tämä opintojakso on suoritettava ennen opintojakson Tšekkiläinen kaunokirjallisuus II suorittamista.

Dos. Lehečková.