Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 30.8.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 4.9.2019
14:15 - 15:45
Wed 11.9.2019
14:15 - 15:45
Wed 18.9.2019
14:15 - 15:45
Wed 25.9.2019
14:15 - 15:45
Wed 2.10.2019
14:15 - 15:45
Wed 9.10.2019
14:15 - 15:45
Wed 16.10.2019
14:15 - 15:45
Wed 30.10.2019
14:15 - 15:45
Wed 6.11.2019
14:15 - 15:45
Wed 13.11.2019
14:15 - 15:45
Wed 20.11.2019
14:15 - 15:45
Wed 27.11.2019
14:15 - 15:45
Wed 4.12.2019
14:15 - 15:45
Wed 11.12.2019
14:15 - 15:45

Description

Obligatoriskt för huvud- och biämnesstudenter.

Studenten kan analysera och översätta sakprosatexter inom språkparet svenska och finska med stöd av hjälpmedel som är relevanta för uppdraget.

I både analyserna och i översättningarna visar studenten en god förmåga att beakta språkparet svenska och finska ur en kontrastiv och idiomatisk synvinkel. Studenten kan också beakta kommunikativa och funktionella aspekter i originalet och i sin översättning.

Första terminen.

Studenten gör översättningsövningar och bekantar sig med centrala traditionella och elektroniska hjälpmedel.

Studenten analyserar originalet och sin egen översättning med hjälp av kurslitteraturen. Analysen tar fasta på struktur, genre, stil, målgrupp och kultur- och samhällskontext.

TRA-501 (5 sp)

Översättningsriktning: På kursen TRA-501 översätts både till och från svenska.

Litteratur (valda delar ur böckerna): S. Aaltonen, N. Siponkoski & K. Abdallah (toim.), Käännetyt maailmat (2015) och M. Stålhammar, Att översätta är nödvändigt (2015).

Helhetsbedömning bygger på aktivt deltagande i kursen, på översättnings- och analysuppgifterna samt på ett slutprov som består av en teori- och en översättningsdel.

Studenter som inte kan finska får ersätta detta studieavsnitt genom att avlägga två av grannspråkskurserna (NGR180, NGR170, NGR175) inom grundstudierna. Inom ämnesstudierna avläggs i så fall en extra specialkurs.

Kan avläggas som TRA-501 Introduktion till yrkesöversättning, 5 sp.