Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.10.2019 at 09:00 - 22.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Pää- ja sivuaineopiskelijat. Sivuiaineopiskelijat suorittavat kurssin 4 opintopisteen laajuisena.

Opintojakson tavoitteena on antaa yleiskäsitys Italian historiasta. Samalla opiskelija perehtyy lähteisiin, joiden avulla hän voi laajentaa tietojaan näistä aiheista ja seurata ajankohtaisia asioita.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan hallitsee Italian historian pääpirteittäin keskiajasta nykypäivään.

Aineopinnot.

Opintojakso käsittelee Italian historiaa keskiajasta nykypäivään. Pääpaino on ajanjaksolla, joka ulottuu maan yhdistymisestä (1861) nykypäiviin.

Luentokurssi tai kirjatentti.

Kirjatenttiin luetaan:

  • Ch. Duggan, Storia breve d’Italia, Milano, Baldini & Castoldi, 2014 (luvut II-VI)
  • G. Sabbatucci - V. Vidotto, Storia contemporanea. Il Novecento, Roma-Bari, Laterza, 2005, ss. 3-31, 69-87, 138-160, 252-287, 330-350 ja 405-424

Arvosteluasteikko 0-5.

Kurssin työskentelykieli on italia.

Pia Mänttäri