Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
20.8.2019 at 09:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on suunnattu pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Perus- ja aineopinnot.

Unkarin kielen taidon syventäminen

Suoritetaan 7.-9. lukukautena.

Opintojakson sisältö vaihtelee vuosittaisen kurssitarjonnan mukaan.

Luentokurssi kotiharjoituksineen tai kirjatentti.

Tämä opintojakso tulisi suorittaa ensisijaisesti luentokurssina. Jos haluaisit suorittaa opintojakson kirjatenttinä, sinun tulee sopia asiasta tentaattorin kanssa ennen tenttiin ilmoittautumista.

Kurssimateriaali vaihtelee kurssitarjonnan mukaan.

0−5

Magdolna Kovács (sl 2018), Ildikó Vecsernyés (kl 2019)