Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Opintojakso on suunnattu pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Perus- ja aineopinnot.

Unkarin kielen taidon syventäminen mm. esseekirjoituksella.

Suoritetaan 7.-9. lukukautena.

Opintojakson sisältö vaihtelee vuosittaisen kurssitarjonnan mukaan. Esim. esseekirjoituksen yhteydessä tutustutaan tieteelliseen kirjoittamiseen unkariksi ja laaditaan n. 8 sivuinen essee unkariksi.

Luentokurssi kotiharjoituksineen tai kirjatentti.

Tämä opintojakso tulisi suorittaa ensisijaisesti luentokurssina. Jos haluaisit suorittaa opintojakson kirjatenttinä, sinun tulee sopia asiasta tentaattorin kanssa ennen tenttiin ilmoittautumista.

Kurssimateriaali vaihtelee kurssitarjonnan mukaan.

0−5

Magdolna Kovács (sl 2018), Ildikó Vecsernyés (kl 2019)