Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.9.2019 at 09:00 - 1.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

valinnainen opintojakso pää- ja sivuaineopiskelijoille

perusopinnot

Perehdyttää opiskelija espanjan kielen variaatioon Amerikan mantereilla niin dia- kuin synkronisestikin.

aineopintojen aikana

Kurssilla opiskellaan espanjan kielen variantteja Amerikan mantereilla luentojen, esitelmien ja kotitehtävien avulla.

kurssi tai kirjatentti

J. A. Frago Gracia & M. Franco Figueroa, El español de América (3 op)

M. Alvar, Manual de dialectología hispánica. El español de América (valitaan kahta maata käsittelevät luvut.) (2 op)

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille, harjoitustehtävien tekemistä ja tentin läpäisemistä tai kirjatentin läpäisemistä.

yliopisto-opettaja

Opiskelijan tulee suorittaa aineopinnoissa valinnaisia opintoja niin, että opintopisteitä kertyy ainakin kahdelta seuraavista osa-alueista: kirjallisuus (RES210a-d), filologia ja historiallinen kielentutkimus (RES211a-c) tai nykykielitiede (RES212a-h).