Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Valinnainen opintojakso pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee italian peruslauseiden kuvauksen, lausetyypit ja sanajärjestystä säätelevät tekijät sekä osaa soveltaa oppimaansa italiankielisen tekstin analyysiin.

Syventävät opinnot.

Lausesyntaksia ja siihen liittyviä tehtäviä.

Aktiivinen osallistuminen luentokurssille harjoituksineen ja tehtävineen tai kirjatentti.

Kirjatenttiin luetaan:

3 op:

  • L. Renzi et al., Grande grammatica italiana di consultazione, Bologna, Il Mulino (2 ed.), osa I: La frase (ss. 29-225) ja osa III, Tipi di frase, ss. 19-222;

5 op: Edellisten lisäksi:

  • saman teoksen osasta II luvut VIII-XIII ( La subordinazione).

Arvosteluasteikko 0-5.

Ciro Imperato