Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
20.8.2019 at 09:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Description

Valinnainen opintojakso pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt Italian murteiden pääpiirteisiin ja alueelliseen levinneisyyteen; hän osaa soveltaa oppimaansa mm. erilaisten murretekstien paikallistamiseen.

Syventävät opinnot.

Italian murteiden esittelyä; murretekstien analyysiä.

Aktiivinen osallistuminen luentokurssille tehtävineen ja kuulusteluineen tai kirjatentti.

Kirjatenttiin luetaan:

3 op:

  • Sobrero - C. Grassi - T. Telmon, Fondamenti di dialettologia italiana, Roma-Bari, Laterza, 1999 (tai myöh.).

5 op: Edellisen lisäksi:

  • M. Loporcaro, Profilo linguistico dei dialetti italiani, Bari, Laterza, 2013 (sivuista sovitaan kuulustelijan kanssa)

Arvosteluasteikko 0-5.

Silvio Cruschina