Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
20.8.2019 at 09:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Description

Valinnainen opintojakso pää- ja sivuaineopiskelijoille.

3 op:

  • tuntee pragmatiikan keskeiset käsitteet ja tutkimuskohteet sekä osaa soveltaa oppimaansa erilaisten tekstiotteiden analyysiin;

5 op: Edellisten lisäksi

  • opiskelija on tutustunut myös keskusteluanalyysin menetelmiin ja keskeisiin käsitteisiin sekä osaa soveltaa oppimaansa erilaisten keskustelujen analyysiin.

Syventävät opinnot.

Pragmatiikan (ja keskusteluntutkimuksen) perusteita; niihin liittyviä harjoituksia.

Aktiivinen osallistuminen luentokurssille tehtävineen ja kuulusteluineen tai kirjatentti.

Kirjatenttiin luetaan:

3 op:

  • C. Bazzanella, Linguistica e pragmatica del linguaggio. Un’introduzione, Roma, Editori Laterza, 2005, ss. 101-214
  • M. Sbisà, Detto non detto. Le forme della comunicazione implicita, Bari, Laterza, 2007, luvut 1-3.

5 op: Edellisten lisäksi:

  • G. Fele, L’analisi della conversazione, Bologna, Il Mulino, 2007.

Arvosteluasteikko 0-5.

Silvio Cruschina