Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
20.8.2019 at 09:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Description

Valinnainen opintojakso pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt käännöstieteen keskeisimpiin metodeihin ja tutkimuskysymyksiin sekä tuntee alan italiankielistä terminologiaa; hän osaa soveltaa oppimaansa italiankielisten käännöstekstinäytteiden analyysiin.

Syventävät opinnot.

Käännöstieteen metodeja ja tutkimuskysymyksiä; italiankielisten käännösten analyysiä.

Aktiivinen osallistuminen luentokurssille tehtävineen ja kuulusteluineen tai kirjatentti.

Kirjatenttiin luetaan:

3 op:

  • M. Morini, La traduzione. Teorie, strumenti, pratiche, Milano, Sironi editore, 2007, luvut I-II ja
  • S. Arduini - U. Stecconi, Manuale di traduzione, Roma, Carocci, 2007 (tai myöh.), luvut 1-3 ja 5

5 op: Edellisten lisäksi:

  • J. Deslisle et al., Terminologia della traduzione (toim. M. Ulrych), Milano, Hoepli, 2002.

Arvosteluasteikko 0-5.

Pia Mänttäri