Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
20.8.2019 at 09:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Description

Valinnainen opintojakso pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt nykyitalian mediakieleen (esim. sanomalehtien, elokuvien, sähköisten viestimien ja netin kieleen). Hän kykenee tunnistamaan ja analysoimaan mediakielen keskeisiä piirteitä ja tuntee sen taustan ja historian 1900-luvulta nykyhetkeen.

Syventävät opinnot.

Perehtyminen mediakielen keskeisiin piirteisiin ja sen historiaan; tekstinäytteiden analysointia.

Aktiivinen osallistuminen luentokurssille tehtävineen ja kuulusteluineen tai kirjatentti.

Kirjatenttiin luetaan:

3 op:

  • Bonomi - A. Masini - S. Morgana, La lingua italiana e i mass media, Roma, Carocci, 2003 (tai myöhäisempi painos), luvut 1-6;
  • M. Tavosanis, L’italiano del web, Roma, Carocci editore, 2011, luvut 1-5;
  • Teoksesta Modernità italiana. Cultura, lingua e letteratura dagli anni settanta a oggi, a cura di A. Afribo, ed E. Zinato, Roma, Carocci, 2011, luku: G. Antonelli, Lingua (ss. 15-57);

5 op: Edellisten lisäksi:

  • M. Tavosanis, L’italiano del web, Roma, Carocci, 2011, luvut 6-10.

Arvosteluasteikko 0-5.

Silvio Cruschina