Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
20.8.2019 at 09:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Description

Valinnainen opintojakso pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaaan opiskelija hallitsee italialaisen tekstieditoinnin metodit sekä tuntee pääpiirteittäin tekstien välittymistavat keskiajasta nykypäivään. Hän kykenee myös lukemaan kriittistä tekstieditiota.

Syventävät opinnot.

Italialaisen tekstieditointitradition esittelyä; editointiin liittyviä harjoituksia.

Aktiivinen osallistuminen luentokurssille tehtävineen ja kuulusteluineen tai kirjatentti.

Kirjatenttiin luetaan:

3 op:

  • J.-F. Gilmont, Dal manoscritto all’ipertesto. Introduzione alla storia del libro e della lettura, Firenze, Le Monnier Università, 2006;
  • F. Brambilla Ageno, L’edizione critica dei testi volgari, Padova, Antenore, 1984, ss. 1-134 ja 166-242.

5 op: Edellisten lisäksi:

  • P. Stoppelli, Filologia della letteratura italiana, Roma, Carocci, 2008 (tai myöh.), ss. 87-183.

Arvosteluasteikko 0-5.

Enrico Garavelli