Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.1.2020 at 09:00 - 4.2.2020 at 23:59

Timetable

Description

Valinnainen opintojakso pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tiettyjen Italian kielen historiallisten kausien erityispiirteet ja kykenee tunnistamaan ne sekä analysoimaan niitä tekstiotteissa. Hän on myös tutustunut kehitystendensseihin, jotka vaikuttavat kyseisenä ajanjaksona, ja kielen ulkoiseen historiaan sen aikana.

Syventävät opinnot.

Tutustuminen tietyn aikakauden kielellisiin erityispiirteisiin, niiden analysointia tekstinäytteiden perusteella; perehtyminen kielen ulkoiseen historiaan kyseisellä aikakaudella.

Aktiivinen osallistuminen luentokurssille tehtävineen ja kuulusteluineen tai kirjatentti.

3 op:

  • Sarjasta Storia della lingua italiana (toim. Fr. Bruni) valinnaisesti yksi osa antologian kanssa ja toinen ilman antologiaa;

5 op: Edellisten lisäksi:

joko

  • samasta sarjasta vielä yksi osa antologian kanssa

tai

  • sarjasta La lingua delle città italiane kaksi osaa seuraavista:
  • Cl. Marazzini, Storia linguistica di Torino, Roma, Carocci, 2012
  • Silvia Morgana, Storia linguistica di Milano, Roma, Carocci, 2012
  • N. De Blasi, Storia linguistica di Napoli, Roma, Carocci 2012

Arvosteluasteikko 0-5.

Pia Mänttäri