Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Kaikille yliopiston opiskelijoille avoin kurssi. Suositellaan erityisesti portugalilaisen ja espanjalaisen filologian opiskelijoille.

Galegon kielen alkeis- ja jatkokurssi tai vastaavat tiedot.

Galegon kielisosiologisen erityistilanteen ymmärtäminen historiallista taustaa vasten sekä kyky tarkastella ja arvioida kielen standardisointiin liittyviä nykysuuntauksia.

Galician sosiolingvistinen tilanne, kielipolitiikka, kielisuunnittelu ja sen vaikutukset yhteiskunnassa

Kurssi tai kirjatentti

H. Monteagudo: Estudios de sociolingüística galega sobre a norma do galego culto

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille, annettujen harjoitustehtävien tekemistä ja tentin läpäisemistä tai kirjatentin läpäisemistä.

Kurssin opettaja tai Taina Hämäläinen (kirjatentti)