Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Obligatorisk för alla studerande.

Att ge studenterna fördjupade kunskaper om historiografi och historiska teorier.

Avläggs genom föreläsningar och tentamina.

Litteratur väljs i samråd med tentatorn från följande lista:

 • Hobsbawm, E.: On History (2 sp)
 • Ferguson, N. (ed.): Virtual History: Alternatives and Counterfactuals (3 sp)
 • Hirdman, Y: Genus: om det stabilas föränderliga former (1 sp)
 • Peltonen, M.: Mikrohistoriasta (1 sp)
 • Burke, P. (ed.): New Perspectives on Historical Writing (2 sp)
 • Burke, P.: Vad är kulturhistoria? (1 sp)
 • Jenkins, K.: Re-thinking History (1 sp)
 • Tosh, J. (ed.): Historians on History: An Anthology (2 sp)
 • Gay, P.: Freud for Historians (2 sp)
 • Koselleck, R.: Erfarenhet, tid och historia. Om historiska tiders semantik (1 sp)
 • Torstendahl, R. (ed.): An Assessment of Twentieth-Century Historiography (2 sp)
 • Darnton, R.: The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History (2 sp)
 • Wittkau, A.: Historismus. Zur Geschichte des Begriffes und des Problems (2 sp)
 • Evans, R.: In Defence of History (2 sp)
 • Meyer, F. & Myhre, J.E. (ed.): Nordic Historiography in the 20th Century (2 sp)
 • Hentilä, S.: Jaettu Saksa, jaettu historia. Kylmä historiasota 1945-1990 (3 sp)
 • Tommila, P.: Suomen historiankirjoitus. Tutkimuksen historia (2 sp)

Henrik Meinander