Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Pää- ja sivuaineopiskelijat.

Opiskelija osaa tunnistaa antiikintutkimuksen eri ajanjaksot ja tutkimusalat sekä niissä käytettävät lähteet ja metodit.

Perusopintojen aikana.

Kreikkalais-roomalaisen kulttuurin vaikutusalueen sisällä säilynyt aineellinen ja kirjallinen lähdemateriaali esitellään ja yhdistetään tutkimusaloihin. Esiin nousevat erityisesti arkeologia, filologia, kielentutkimus, historiantutkimus, papyrologia, piirtokirjoitustutkimus eli epigrafiikka ja taidehistoria.

Osallistuminen vuosittain järjestettävälle kurssille (suositeltavaa) ja luentopäiväkirja. Vaihtoehtoinen suoritustapa on kirjallinen kuulustelu tiedekuntatentissä (Vrt. oppimateriaali).

D.M. Schaps, Handbook for Classical Research.

Arvosana asteikolla 0-5 määräytyy luentokurssilla tehdyn luentopäiväkirjan tai tiedekuntatentin arvosanan perusteella.

Yliopistonlehtori.