Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Pää- ja sivuaineopiskelijat

Suomen kielen perus- ja aineopinnot

Opiskelija tutustuu kielitieteen klassikoihin ja laitoksen uusimpaan tutkimukseen.

Opintojakson sisällön (luettavan tenttikirjallisuuden / valinnaiset kurssit) voi suunnitella joko tieteellisesti yleissivistäväksi paketiksi tai syventämään omien erikoisalojen tuntemusta. Laitoksen nykytutkimusta edustavat viime vuosien väitöskirjat, tieteelliset artikkelit ja artikkelikokoelmat. Kielitieteen klassikoihin voi valita fennistiikan, fennougristiikan tai yleisen kielitieteen historian avainteoksia, myös valtavirrasta poikenneita tutkimuksia.

Luentokurssit, kirjatentit ja lukupiirit

Kirjallisuudesta sovitaan oman pro gradu -tutkielman ohjaajan, sivuainetutkielman ohjaajan tai opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

Kirjatentissä kuulustelijana toimii pro gradu -tutkielmasi tai sivuainetutkielmasi ohjaaja. Sovi tentittävä kirjallisuus kuulustelijan kanssa ennen kuin ilmoittaudut tenttiin.