Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Opintojakso on pakollinen käännöstieteen perusopintokokonaisuuden suorittaville.

Kääntäjän kompetenssit CKT111

Opintojakson jälkeen opiskelijat tuntevat käännöstieteen keskeisimmät suuntaukset, osaavat selittää niiden avainkäsitteet ja soveltaa niitä kääntämiseen sekä käännösten arviointiin. He tuntevat erilaisia tapoja määritellä kääntäminen ja kääntäjän asema.

Käännöstiede tieteenä, ekvivalenssi, funktionaaliset käännösteoriat, diskurssianalyysi käännöstieteessä, systeemiteoria, kulttuuriset tekijät kääntämisessä, kääntämisen sosiologia, kääntämisen universaalit.

Osallistuminen opetukseen (28 t) ja kaksi kirjallista tehtävää, jotka tehdään kurssin aikana.

Vaihtoehtona kirjatentti.

Tenttikirjallisuus:

J.Munday (ed) 2009. The Routledge Companion to Translation Studies.

0-5

Päivi Kuusi