Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
7.8.2019 at 10:00 - 2.9.2019 at 23:59

Description

Opintojakso on pakollinen logopedian kandiohjelman opiskelijoille.

Logopedian perusopinnot, Neuroanatomian ja –fysiologian perusteet, Neurologian perusteet ja aikuisneurologia, Lastenneurologia

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee perustiedot syömisen ja nielemisen kehittymisestä
 • tunnistaa lasten ja aikuisten syömis- ja nielemishäiriöiden tavallisimmista muodot
 • erottaa syömis- ja nielemishäiriöt tyypillisen syömisen ja nielemisen ilmiöistä
 • hallitsee syömis- ja nielemistoimintojen arvioinnin ja kuntoutuksen perusteet
 • osaa syventää saamaansa teoriatietoa
 • osaa soveltaa teoriatietoa käytännön puheterapiatyöhön ja tutkimukseen ohjattuna

Logopedian kandiopintojen 2.vuosi, opintojakso järjestetään vuosittain.

 • nielemisen eri vaiheet sekä syömiseen ja nielemiseen osallistuvien lihasten ja lihasryhmien motorisen ja sensorisen hermotuksen
 • tyypillisimmät eri neurologisiin sairauksiin liittyviin nielemisvaikeudet, mm. aivoverenkiertohäiriöihin ja CP-vammaan liittyvät vaikeudet
 • nielemisen tutkimisen kuvantamismenetelmät

nielemishäiriöiden tyypilliset kuntoutusmenetelmät

 • Groger, M., E. & Crary, M., A. (2015). Dysphagia Clinical Management in Adults and Children. Elsevier.
 • Morris, S., E. & Klein, M., D. (2000) Pre-Feeding Skills.A comprehensive resource for Mealtime Development. Therapy Builders. 2nd edition.
 • Hall, K., D. (2001) Pediatric Dysphagia. Resource Guide. Singural Thomas Learning
 • Miller, R. M., & Britton, D. (2011). Dysphagia in Neuromuscular Diseases. San Diego: Plural Publishing.
 • Joan C. Arvedson (2008) Evaluation of Pediatric Feeding and Swallowing. ASHA, Professional Development
 • Joan C. Arvedson (2014) Management of Pediatric Feeding and Swallowing. ASHA, Professional Development

Aktiivinen läsnäolo luennoilla.

Arvosteluasteikko 0-5

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena.