Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
7.8.2019 at 10:00 - 2.9.2019 at 10:00

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 4.9.2019
12:15 - 13:45
Wed 11.9.2019
12:15 - 13:45
Fri 13.9.2019
09:15 - 11:45
Wed 18.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 23.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 25.9.2019
12:15 - 14:45
Mon 30.9.2019
10:15 - 12:45
Wed 2.10.2019
12:15 - 13:45

Other teaching

23.10.2019 Wed 12.15-13.45
Ritva Torppa
Teaching language: Finnish

Description

Opintojaksosta vastaa logopedian koulutusohjelma. Opintojakso kuuluu logopedian aineopintojen

opintokokonaisuuteen, ja aineopintojen sisällä Kielelliset häiriöt -opintokokonaisuuteen. Synnynnäiset ja hankitut kuulovammat opintojakso on pakollinen kaikille logopedian pääaineopiskelijoille.

Logopedian perusopinnot ja LL3 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, foniatria ja audiologia

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot kuulemisen merkityksestä puheen ymmärtämiselle, puheen ja kielen kehitykselle sekä vuorovaikutukselle ihmisen eri ikävaiheissa. Hän ymmärtää, kuinka kuulovammaisten lasten puhe ja kieli kehittyvät vuorovaikutuksessa perheen ja lähiympäristön kanssa ja millaisia vaikutuksia kuulovammoilla voi olla aikuisten vuorovaikutukseen. Tavoitteena on lisäksi, että opiskelija osaa soveltaa teoriatietoa ilmiöistä ja kuntoutuksesta käytännön puheterapiatyöhön ja tutkimukseen ohjattuna.

Logopedian kandiopintojen 2. tai 3. vuosi.

Opiskelija tutustuu kuulovammaisen lapsen kielen ja kommunikaation kehitykseen sekä kuntoutusmenetelmiin. Lisäksi hän tutustuu siihen, miten puheterapiassa ohjataan kuulovammaisen lapsen perhettä. Aikuisen kuulovammaisen problematiikkaa tarkastellaan sekä huonokuuloisuuden että kuulonmenetyksen näkökulmista. Opiskelija tutustuu myös lähiympäristön ohjaukseen kuntoutuksessa.

  • Ahti, H. & Holm, U. (2011) Kuulovikaisen lapsen kuntoutus. Lindforsin säätiö
  • Hull, R. (ed.) (IIp. 2013) Introduction to aural rehabilitation. UK: Plural.

Aktiivinen läsnäolo luennoilla.

Arvosteluasteikko 0-5

Opintojakso toteutetaan luentokurssina, johon sisältyy videohavainnointiharjoituksia, loppuessee tai tentti.