Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
26.8.2019 at 10:00 - 15.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 17.9.2019
13:00 - 16:00
Tue 24.9.2019
13:00 - 16:00
Tue 1.10.2019
13:00 - 16:00
Tue 8.10.2019
13:00 - 16:00
Tue 15.10.2019
13:00 - 16:00
Tue 29.10.2019
13:00 - 16:00
Tue 5.11.2019
13:00 - 16:00
Tue 12.11.2019
13:00 - 16:00
Tue 19.11.2019
13:00 - 16:00
Tue 26.11.2019
13:00 - 16:00

Other teaching

22.10.2019 Tue 13.00-15.00
03.12.2019 Tue 13.00-15.00
Satu Paavola, Ritva Torppa, Pauli Turunen
Teaching language: Finnish

Description

Opintojaksosta vastaa logopedian koulutusohjelma. Opintojakso kuuluu logopedian aineopintojen opintokokonaisuuteen, ja ainepintojen sisällä Lääketieteen opinnot-opintokokonaisuuteen. Neuroanatomian ja –fysiologian perusteet -opintojakso on pakollinen kaikille logopedian pääaineopiskelijoille. Opintojaksoa ei tarjota muille kuin logopedian pääaineopiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee perustiedot kuulemisen, viestinnän ja nielemisen kannalta oleellisista neuroanatomisista rakenteista ja neurofysiologisista toiminnoista
  • osaa syventää tätä teoriatietoa logopedisiin häiriönäkökulmiin ja soveltaa sitä myöhemmin käytännön puheterapiatyössään.

Logopedian kandiopintojen 1.vuosi, Opintojakso järjestetään vuosittain, syyslukukaudella 1. periodin aikana.

Luentokurssi, joka sisältää videohavainnointiharjoituksia ja harjoitus- sekä ryhmätöitä. Opintojaksosta tehdään kirjallinen tentti tai oppimispäiväkirja. Opintojaksossa saadaan kokonaiskuva kuulon, viestinnän ja nielemisen kannalta tärkeimmistä neuroanatomisista rakenteista ja neurofysiologisista toiminnoista.

  • Leppäluoto, J., Kettunen, R., Rintamäki, H., Vakkuri, O., & Lätti, S. (2015). Anatomia ja fysiologia. Rakenteesta toimintaan. (3.-4. painos). Helsinki: Sanoma Pro: opettajan kanssa sovituin osin.
  • Seikel, A. J., King, D. W., & Drumright, D. G. 2005 tai uudempi. Anatomy and physiology for speech, language, and hearing, 1-29; 435-669. Clifton Park, NY: Thomson/Delmar Learning: opettajan kanssa sovituin osin.

Aktiivinen läsnäolo luennoilla.

Kurssiarvosana määräytyy suoritustehtävien keskiarvosta. Arvosteluasteikko 0-5.

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena.