Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.4.2020 at 09:00 - 5.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Kognitiotieteen pää- ja sivuaineopiskelijat. Sivuaineopiskelijat voivat sisällyttää kurssin valinnaisiin aineopintoihin.

Kognitiotieteen perus- ja aineopinnot

Opiskelija tuntee kognitiotieteen ja lähialojen lähihistorian pääkohdittain, ja osaa eritellä keskeisten tutkimusten taustateorioita ja tutkimustuloksia, sekä asettaa ne historialliseen kontekstiinsa. Tavoitteena on oppia hahmottamaan eri tutkimustraditioiden ja metodologioiden tausta ja anti kognitiotieteen nykyteorioille.

Maisteriopintojen 1.-2. opiskeluvuosi

Kognitiotieteen lähihistoria 1950-luvulta nykypäivään. Kurssilla tutustutaan valikoituihin kognitiivisen psykologian, kognitiivisen neurotieteen, symbolisen mallintamisen ja neuroverkkomallintamisen, sekä kognition filosofian keskeisiin klassikkoartikkeleihin.

Book exam:

1. Visuomotor system

Cisek, P., & Kalaska, C.F. (2010). Neural Mechanisms for Interacting with a World Full of Action Choices Annu. Rev. Neurosci. 33, 269–298.

Janssen, P., & Scherberger, H. (2015). Visual guidance in control of grasping. Annual Review of Neuroscience, 38, 69-86.

2. Reasoning and judgment

Tversky, A. & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Science, 185, 1124-1131.

Tversky, A. & Kahneman, D. (1983). Extensional versus intuitive reasoning: The conjunction fallacy in probability judgment. Psychological Review, 90, 293-315.

3. Philosophy of mind and consciousness

Searle, J.R. (1980). Minds, brains and computers. Behavioral and Brain Sciences, 3 (vain sivut 417-424)

Jackson, F. (1986). What Mary didn’t know? The Journal of Philosophy, 83, 291-295.

Nagel, T. (1974). What is it like to be a bat? The Philosophical Review, 83, 435-450.

Churchland, P. (1993). Can neurobiology teach us anything about consciousness?. Proceedings and addresses of the APA, 64, 23-40.

Crick, F., & Koch, C. (1998). Consciousness and neuroscience. Cerebral cortex, 8, 97-107.

4. Object perception and recognition

Hubel, D.H., & Wieswel, T.N. (1962). Receptive fields, binocular interaction and functional architecture in the cat's visual cortex. J Physiol., 160, 106-154.

Riesenhuber, M., & Poggio, T. (2000). Models of object recognition. Nature Neuroscience, 3, 1199-1204.

Riesenhuber, M., & Poggio, T. (2002). Neural mechanisms of object recognition. Current opinion in neurobiology, 12, 162-168.

5. Mechanisms and function of memory

Squire, L.R., & Wixted, J.T. (2011). The cognitive neuroscience of human memory since H.M. Annual review of Neuroscience, 34, 259-288.

DeBrigard, F. (2014). Is memory for remembering? Recollection as a form of episodic hypothetical thinking. Synthese, 191, 155-185.

Schacter, D.L., & Addis, D.R. (2007). The cognitive neuroscience of constructive memory: remembering the past and imaging the future. Phil. Trans. Soc. B, 362, 773-786.

6. Perception of the speech

Diehl, R.L., et al., (2004). Speech Perception. Annu. Rev. Psychol., 55, 149-179.

Liberman, A.M., & Whalen, D.H. (2000). On the relation of speech to language. Trends in Cognitive Sciences. 4, 187-196.

Luentotentti:

 • Cummins, R. ja Cummins, D. Minds, Brains and Computers (soveltuvin osin)
 • Kurssin opetussivuilla ilmoitetut tieteelliset artikkelit (julkaistaan viim. ensimmäisen luennon yhteydessä)

Kirjatentti:

Sensory-motor processes

 • Barsalou, LW. (1999). Perceptual symbol systems. Behavioral and Brain Sciences, 22, 577–589.
 • Cisek, P., & Kalaska, C.F. (2010). Neural Mechanisms for Interacting with a World Full of Action Choices Annu. Rev. Neurosci. 33, 269–298.
 • Cattaneo, L., & Rizzolatti, G. (2009). The mirror neuron system. Archives of neurology, 66(5), 557-560.

Language and speech perception

 • Liberman, A.M., & Whalen, D.H. (2000). On the relation of speech to language. Trends in Cognitive Sciences. 4, 187-196.
 • Diehl, R.L., et al., (2004). Speech Perception. Annu. Rev. Psychol., 55, 149-179.
 • Pulvermüller, F., & Fadiga, L. (2010). Active perception: sensorimotor circuits as a cortical basis for language. Nature reviews. Neuroscience, 11(5), 351-359.

Philosophy of mind and consciousness

 • Searle, J.R. (1980). Minds, brains and computers. Behavioral and Brain Sciences, 3 (vain sivut 417-424)
 • Jackson, F. (1986). What Mary didn’t know? The Journal of Philosophy, 83, 291-295.
 • Nagel, T. (1974). What is it like to be a bat? The Philosophical Review, 83, 435-450.
 • Dehaene et al. (2006) Conscious, preconscious, and subliminal processing: a testable taxonomy. Trends in Cognitive Sciences, 10, 204-211.

Attention and working memory

 • Miller, E.K., & Cohen, J.D. (2001). An integrative theory of prefrontal cortex function. Annu Rev Neurosci., 24, 167-202.
 • Fuster, J.M. (2009). Cortex and memory: emergence of a new paradigm. J Cogn Neurosci. 21, 2047-2072.
 • D’Esposito, M., & Postle, B.R. (2015) The Cognitive Neuroscience of Working Memory. Annual Review of Psychology, 66, 115-142.

Object perception and recognition

 • Hubel, D.H., & Wiesel, T.N. (1962). Receptive fields, binocular interaction and functional architecture in the cat's visual cortex. J Physiol., 160, (vain sivut 106-123; 128-133)
 • Haxby, J. V., Hoffman, E. A., & Gobbini, M. I. (2000). The distributed human neural system for face perception. Trends in cognitive sciences, 4(6), 223-233.
 • Riesenhuber, M., & Poggio, T. (2002). Neural mechanisms of object recognition. Current opinion in neurobiology, 12, 162-168.
 • Grill-Spector, K., & Weiner, K. (2014). The functional architecture of the ventral temporal cortex and its role in categorization. Nature Reviews Neuroscience, 15, 536-548.

Long-term memory

 • Squire, L.R., & Wixted, J.T. (2011). The cognitive neuroscience of human memory since H.M. Annual review of Neuroscience, 34, 259-288.
 • Mullaly, S., & Maguire, E.A. (2014). Memory, Imagination, and Predicting the Future: A common brain mechanisms. The Neuroscientist, 20, 220-234.
 • Bird, C. M. (2017). The role of the hippocampus in recognition memory. Cortex.

Arvosteluasteikko 0-5.

Kirjatenttipäivät ks. Weboodin Tentit-välilehti

Materiaalit myös täällä

Lukuvuonna 2016-2017 vain kirjatentti, ilmoittautuminen avoimen tenttipalvelussa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä

Yliopistonlehtori Otto Lappi