Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Cog303 An Overviex of Cognitive Science 7 Cr General Examination 17.6.2020 - 17.6.2020
Cog303 An Overviex of Cognitive Science 7 Cr General Examination 8.7.2020 - 8.7.2020
Cog303 An Overviex of Cognitive Science 7 Cr General Examination 29.7.2020 - 29.7.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Cog303 An Overviex of Cognitive Science 7 Cr General Examination 15.5.2020 - 15.5.2020
Cog303 An Overviex of Cognitive Science 7 Cr General Examination 3.4.2020 - 3.4.2020
Cog303 An Overviex of Cognitive Science 7 Cr General Examination 13.3.2020 - 13.3.2020
Cog303 An Overviex of Cognitive Science 7 Cr General Examination 14.2.2020 - 14.2.2020
Cog303 An Overviex of Cognitive Science 7 Cr General Examination 17.1.2020 - 17.1.2020
Cog303 An Overviex of Cognitive Science 7 Cr General Examination 22.11.2019 - 22.11.2019
Cog303 An Overviex of Cognitive Science 7 Cr General Examination 1.11.2019 - 1.11.2019
Cog303 An Overviex of Cognitive Science 7 Cr General Examination 11.10.2019 - 11.10.2019
Cog303 An Overviex of Cognitive Science 7 Cr General Examination 20.9.2019 - 20.9.2019
Cog303 An Overviex of Cognitive Science 7 Cr General Examination 24.7.2019 - 24.7.2019
Cog303 An Overviex of Cognitive Science 7 Cr General Examination 3.7.2019 - 3.7.2019
Cog303 An Overviex of Cognitive Science 7 Cr General Examination 12.6.2019 - 12.6.2019
Cog303 An Overviex of Cognitive Science 7 Cr General Examination 24.5.2019 - 24.5.2019
Cog303 An Overviex of Cognitive Science 7 Cr General Examination 29.3.2019 - 29.3.2019
Cog303 An Overviex of Cognitive Science 7 Cr General Examination 22.2.2019 - 22.2.2019
Cog303 An Overviex of Cognitive Science 7 Cr General Examination 8.2.2019 - 8.2.2019
Cog303 An Overviex of Cognitive Science 7 Cr General Examination 18.1.2019 - 18.1.2019
Cog303 An Overviex of Cognitive Science 7 Cr General Examination 16.11.2018 - 16.11.2018
Cog303 An Overviex of Cognitive Science 7 Cr General Examination 2.11.2018 - 2.11.2018
Cog303 An Overviex of Cognitive Science 7 Cr General Examination 5.10.2018 - 5.10.2018
Cog303 An Overviex of Cognitive Science 7 Cr General Examination 14.9.2018 - 14.9.2018
Cog303 An Overviex of Cognitive Science 7 Cr General Examination 25.7.2018 - 25.7.2018
Cog303 An Overviex of Cognitive Science 7 Cr General Examination 4.7.2018 - 4.7.2018
Cog303 An Overviex of Cognitive Science 7 Cr General Examination 13.6.2018 - 13.6.2018
Cog303 An Overviex of Cognitive Science 7 Cr General Examination 27.4.2018 - 27.4.2018
Cog303 An Overviex of Cognitive Science 7 Cr General Examination 6.4.2018 - 6.4.2018
Cog303 An Overviex of Cognitive Science 7 Cr General Examination 9.2.2018 - 9.2.2018
Cog303 An Overviex of Cognitive Science 7 Cr General Examination 19.1.2018 - 19.1.2018
Cog303 An Overviex of Cognitive Science 7 Cr General Examination 24.11.2017 - 24.11.2017
Cog303 An Overviex of Cognitive Science 7 Cr General Examination 3.11.2017 - 3.11.2017
Cog303 Kognitiotieteen jatkokurssi 7 Cr Course 3.11.2016 - 15.12.2016

Target group

Kognitiotieteen pää- ja sivuaineopiskelijat

Prerequisites

Kognitiotieteen perus- ja aineopinnot.

Learning outcomes

Syventävä perehtyminen joihinkin kognitiotieteen tämän hetken keskeisiin tutkimusongelmiin ja teoreettisiin kiistakysymyksiin.

Timing

Maisteriopintojen 1.-2. opiskeluvuosi.

Contents

Tutustutaan yhteen tai useampaan ajankohtaisen kognitiotieteellisen tutkimuksen kohteena olevaan ilmiöön ja sitä kuvaaviin teorioihin ja malleihin. Olennaista on integroida toisiinsa empiiristen kokeellisten menetelmien, laskennallisten mallien ja neurotieteen näkökulmia, sekä ymmärtää samaa ilmiötä kuvaavien kuvauksen tasojen ja teorioiden keskinäisiä riippuvuuksia.

Completion

Luennot/seminaarit, ryhmätyöt, tentti tai kirjallisuuskatsaus

Study materials

Academic year 2015-2016

Semantic system: Embodied cognition

Meteyard, L., Cuadrado, S.R., Bahrami, B., & Vigliocco, G. (2012). Coming of age: a review of embodiment and the neuroscience of semantics. Cortex. 48, 788-804.

Barsalou, LW. (1999). Perceptual symbol systems. Behavioral and Brain Sciences, 22, 577–589.

Binder, J.R., & Desai, R.H. (2011). The neurobiology of semantic memory. Trends Cogn Sci. 15, 527-36.

Mahon, B.Z., & Caramazza, A. (2008). A critical look at the embodied cognition hypothesis and a new proposal for grounding conceptual content. J Physiol Paris, 102, 59-70.

Martin, A. (2007). The representation of object concepts in the brain. Annual Review of Psychology, 58, 25-45.

Semantic cognition

Tyler, L.K., & Moss, H.E. (2001). Towards a distributed account of conceptual knowledge. Trends Cogn Sci. 1, 244-252.

McClelland,J.L.,& Rogers,T.T. (2003).The parallel distributed processing approach to semantic cognition. Nat.Rev.Neurosci. 4, 310–322.

Mahon, B.Z., & Caramazza, A. (2009). Concepts and categories: a cognitive neuropsychological perspective. Annu Rev Psychol. 60, 27-51.

Motor control: Working memory

Fuster, J.M. (2009). Cortex and memory: emergence of a new paradigm. J Cogn Neurosci. 21, 2047-72.

D’Esposito, M., & Postle, B.R. (2015) The Cognitive Neuroscience of Working Memory. Annual Review of Psychology, 66, 115-142.

Working memory: Attention

Desimone, R., & Duncan, J. (1995). Neural mechanisms of selective visual attention. Annu Rev Neurosci. 18, 193-222.

Miller, E.K., & Cohen, J.D. (2001). An integrative theory of prefrontal cortex function. Annu Rev Neurosci. 24, 167-202.

Corbetta, M., & Shulman, G.L. (2002). Control of goal-directed and stimulus-driven attention in the brain. Nat Rev Neurosci. 3, 201-15.

Chun, M.M., Golomb, J.D., & Turk-Browne, N.B. (2011). A Taxonomy of External and Internal Attention. Annu Rev Psychol., 62, 73-101.

Attention and Consciousness

Dehaene, S., Changeux, J.P., Naccache, L., Sackur, J., & Sergent, C. (2006). Conscious, preconscious, and subliminal processing: a testable taxonomy. Trends Cogn Sci. 10, 204-211.

Dehaene, S., & Naccache, L. (2001). Towards a cognitive neuroscience of consciousness: basic evidence and a workspace framework. Cognition. 79, 1-37.

Cohen, M.A., Cavanagh, P., Chun, M.M., & Nakayama, K. (2012). The attentional requirements of consciousness. Trends in Cognitive Sciences, 16, 411–417.

Assessment practices and criteria

0-5.

Additional information

Kirjatenttiin ilmoittaudutaan avoimen tenttipalvelussa