Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
6.4.2016 at 00:00 - 26.4.2016 at 23:59

Timetable

Description

Walls, M. ym. (toim.) 2004. Veden varassa. Suomen vesiluonnon monimuotoisuus. Edita Publishing. 294 s. Sivut
20–213.

Kuuluvainen, T. ym. (toim.) 2004. Metsän kätköissä. Suomen metsäluonnon monimuotoisuus. Edita
Publishing. 381 s. Sivut 19–309.

Tiainen, J. ym. (toim.) 2004. Elämää pellossa. Suomen maatalousympäristön monimuotoisuus. Edita
Publishing. 366 s. Sivut 16-289.

Huom! Muistathan kirjatenttien yhteydessä kirjoittaa lisätietokenttään, mitä kirjoja tentit ja missä (Lahti tai Viikki).