Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.10.2019 at 08:00 - 22.10.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 1.11.2019
12:00 - 16:00

Description

Akvaattisten tieteiden pääaineopiskelijat.

Täydentää akvaattisten tieteiden opintoja teoreettisella tasolla ja osoittaa tietämyksensä pääaineestaan.

Kandidaattiopintojen loppupuolella

Pääaineopintojen kirjallinen osa. Akvaattisten tieteiden kandidaattiopintojen lopputentti.

Kirjat tentitään yleisinä tenttipäivinä joko yksi kerrallaan tai useampia samalla kertaa. Kirja 1. tentitään yliopistonlehtori Eero Asmalalle, kirja 2. professori Jukka Horppilalle ja kirja 3. yliopistonlehtori Jyrki Lappalaiselle . Kun ilmoittaudut, muista kertoa minkä kirjan tai kirjat aiot tenttiä ja kenelle sen tentit!

Vaatimuksiin kuuluu kolme kirjaa:

1. Nybakken, J. W. & Bertness M. D. (2004). Marine Biology, 6th edition. Pearson, Benjamin & Cummins. 579 s, 2 op

2. Horne, A. J. & Goldman C. R. (1994). Limnology, 2nd edition. Kappaleet 1-17 (sivut 1-407).

3. Bone, Q. & Moore, R.H. (2008). Biology of fishes, 3rd edition. Kappaleet 1-4, 7-8 ja 13-14, 2 op

Kirjallinen kuulustelu, arvostellaan asteikolla 0-5.

Vastuuhenkilöt: Kala- ja kalastusbiologia: Jyrki Lappalainen, limnologia: Jukka Horppila, meribiologia: Eero Asmala