Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.8.2019 at 00:00 - 31.7.2020 at 00:00

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Akvaattisten tieteiden pääaineopiskelijat.

Täydentää akvaattisten tieteiden opintoja teoreettisella tasolla ja osoittaa tietämyksensä pääaineestaan.

Kandidaattiopintojen loppupuolella

Pääaineopintojen kirjallinen osa. Akvaattisten tieteiden kandidaattiopintojen lopputentti.

Omatoiminen työskentely. Sovittu kirjallisuus voidaan tenttiä kerralla yleisenä tenttipäivänä tai useammassa osassa joko yleisessä tentissä tai tenttiakvaariossa (ohjeistus: blogs.helsinki.fi/examinarium/ )

linkki ohjeistukseen: blogs.helsinki.fi/examinarium/opiskelijan ohjeet

Vaatimuksiin kuuluu kolme kirjaa:

1. Nybakken, J. W. & Bertness M. D. (2004). Marine Biology, 6th edition. Pearson, Benjamin & Cummins. 579 s, 2 op

2. Horne, A. J. & Goldman C. R. (1994). Limnology, 2nd edition. Kappaleet 1-17 (sivut 1-407).

3. Bone, Q. & Moore, R.H. (2008). Biology of fishes, 3rd edition. Kappaleet 1-4, 7-8 ja 13-14, 2 op

Kirjallinen kuulustelu, arvostellaan asteikolla 0-5.

Examinarium tentti. Tenttiakvaariossa (ohjeistus: blogs.helsinki.fi/examinarium/ )

linkki ohjeistukseen: blogs.helsinki.fi/examinarium/opiskelijanohjeet/