Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.5.2020 at 08:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Akvaattisten tieteiden maisterivaiheen opiskelijat

51809 Akvaattisten tieteiden kirjatentti (AKVAK1)

Täydentää akvaattisten tieteiden opintoja teoreettisella tasolla ja osoittaa tietämyksensä ja erikoisosaamisensa erikoistumislinjastaan.

FM-opintojen loppuvaihe

Akvaattisten tieteiden alan kirjallisuutta, joka tukee pro gradu -työtä.

Omatoiminen työskentely. Sovittu kirjallisuus voidaan tenttiä kerralla yleisenä tenttipäivänä tai useammassa osassa.

Kala- ja kalastusbiologia: tentittävä kirjallisuus sovitaan prof. Hannu Lehtosen kanssa Limnologia: Wetzel, R. G.: Limnology. Lake and River Ecosystems. Third edition, 1006 s, 6op ja muu tentittävä kirjallisuus sovitaan prof. Jukka Horppilan kanssa

Meribiologia: tentittävä kirjallisuus sovitaan yliopistonlehtori Jaanika Blomsterin kanssa

Tentti, arvosteluasteikko 0-5

Due to current COVID-19 situation general examinations in lecture halls are cancelled. You can contact the teacher to ask about alternative completion methods.