Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
9.12.2019 at 09:00 - 31.7.2020 at 23:59

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Akvaattisten tieteiden maisterivaiheen opiskelijat

51809 Akvaattisten tieteiden kirjatentti (AKVAK1)

Täydentää akvaattisten tieteiden opintoja teoreettisella tasolla ja osoittaa tietämyksensä ja erikoisosaamisensa erikoistumislinjastaan.

FM-opintojen loppuvaihe

Akvaattisten tieteiden alan kirjallisuutta, joka tukee pro gradu -työtä.

Kala- ja kalastusbiologia: tentittävä kirjallisuus sovitaan prof. Hannu Lehtosen kanssa Limnologia: Wetzel, R. G.: Limnology. Lake and River Ecosystems. Third edition, 1006 s, 6op ja muu tentittävä kirjallisuus sovitaan prof. Jukka Horppilan kanssa

Meribiologia: tentittävä kirjallisuus sovitaan yliopistonlehtori Jaanika Blomsterin kanssa

Tentti, arvosteluasteikko 0-5

Vastuuhenkilö: Ko. oppiaineen vastuuhenkilöt