Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.9.2019 at 08:00 - 24.9.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 4.10.2019
12:00 - 16:00

Description

Ympäristömuutoksen ja -politiikan pääaineopiskelijat

Muut maisteriopinnot on suositeltavaa tehdä valmiiksi ennen tenttiä.

Perehdyttää tieteelliseen kirjallisuuteen eri ympäristömuutokseen ja -politiikkaan liittyviltä tutkimusaloilta.

5. opintovuoden aikana tai välittömästi sen jälkeen, kun gradututkielma on valmistunut.

Kirjallinen tentti yleisessä tenttitilaisuudessa.

Opiskelija voi valita vapaasti luettelossa olevista teoksista. Opiskelija voi esittää myös omia vaihtoehtoja, mutta siitä on tehtävä sopimus tenttijän kanssa.

Asteikolla 0-5

Tentillä ei ole koordinaattoria, Moodle-sivut.