Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.5.2019 at 08:00 - 31.5.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Thu 15.8.2019
12:00 - 16:00

Description

Ympäristötieteiden kandidaatin tutkinnon opiskelijat

Opiskelija täydentää Ympäristötieteiden opintoja teoreettisella tasolla ja osoittaa tietämyksensä pääaineestaan.

Kandidaattiopintojen loppupuolella

Pääaineopintojen kirjallinen osa

Kirjallinen kuulustelu

Tarkemmat tiedot tentin suorittamiseksi löydät tentin Moodle-sivulta.

Jos tentit Ympäristömuutos ja -politiikan kirjallisuutta huomaa, että tentti suoritetaan kotitenttinä ja voit suorittaa sen vain päivinä, jotka on ilmoitettu Moodle-sivulla. Tenttiin ilmoittaudutaan kuitenkin WebOodissa.

0-5

Ympäristötieteiden kandidaatin tutkinnon opettajat. Ks. kurssin Moodle-sivu.