Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.11.2019 at 00:01 - 3.12.2019 at 23:59

Description

Ympäristötieteiden kandidaatin tutkinnon opiskelijat

Opiskelija täydentää Ympäristötieteiden opintoja teoreettisella tasolla ja osoittaa tietämyksensä pääaineestaan.

Kandidaattiopintojen loppupuolella

Pääaineopintojen kirjallinen osa

Kirjallinen kuulustelu

Tarkemmat tiedot tentin suorittamiseksi löydät tentin Moodle-sivulta.

Jos tentit Ympäristömuutos ja -politiikan kirjallisuutta huomaa, että tentti suoritetaan kotitenttinä ja voit suorittaa sen vain päivinä, jotka on ilmoitettu Moodle-sivulla. Tenttiin ilmoittaudutaan kuitenkin WebOodissa.

0-5

Ympäristötieteiden kandidaatin tutkinnon opettajat. Ks. kurssin Moodle-sivu.