Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kirjatentin rakenne, tenttimismahdollisuudet ja tentaattorit vaihtelevat tieteenalasta toiseen. Käy katsomassa yksityiskohdat kurssin Moodle-sivuilta.

Enrol
29.1.2020 at 00:01 - 18.2.2020 at 23:59

Description

Ympäristötieteiden kandidaatin tutkinnon opiskelijat

Opiskelija täydentää Ympäristötieteiden opintoja teoreettisella tasolla ja osoittaa tietämyksensä pääaineestaan.

Kandidaattiopintojen loppupuolella

Pääaineopintojen kirjallinen osa

Kirjallinen kuulustelu

Tarkemmat tiedot tentin suorittamiseksi löydät tentin Moodle-sivulta.

Jos tentit Ympäristömuutos ja -politiikan kirjallisuutta huomaa, että tentti suoritetaan kotitenttinä ja voit suorittaa sen vain päivinä, jotka on ilmoitettu Moodle-sivulla. Tenttiin ilmoittaudutaan kuitenkin WebOodissa.

0-5

Ympäristötieteiden kandidaatin tutkinnon opettajat. Ks. kurssin Moodle-sivu.