Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.5.2019 at 00:01 - 31.5.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 16.8.2019
12:00 - 16:00

Description

Pääaineopiskelijat

Ympäristömuutokset ekosysteemeissä I tai Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin sekä Johdatus ympäristöpolitiikkaan

Antaa yleiskuva ympäristönsuojelun lainsäädännöstä ja hallinnosta sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä.

3. opiskeluvuosi (periodi 2). 26.10.-9.12.2015, ma-ke, klo 8-10

Kurssilla perehdytään Suomen ja EU:n ympäristö- ja luonnonsuojelulainsäädäntöön sekä ympäristön- ja luonnonsuojelusta vastaaviin viranomaistahoihin ja muihin toimijoihin eri tasoilla painottaen luonnonsuojeluun liittyvää lainsäädäntöä ja hallintoa.

Luentoihin, kurssin aikana tehtäviin vierailuihin ja kurssilla annettavaan oheiskirjallisuuteen perustuva kirjallinen tentti sekä yksilöllinen kirjallinen kurssityö tai ryhmätyö.

Luennot ja kurssilla annettava oheismateriaali.

Asteikolla 0-5

Paikka: Bio 3 ls 2402 (Telkänpönttö)

Vastuuhenkilö: yliopistonlehtori Sirkku Manninen

Lisätiedot: Ks. WebOodi