Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.8.2019 at 08:00 - 6.12.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Mon 16.12.2019
14:15 - 16:15

Description

Farmaseutti- ja proviisoriopiskelijat

Farmakognosian perusteet (590318) ja Systemaattinen farmakologia (590020) tai vastaavat tiedot

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee yleisimmät rohdoksia sisältävät valmisteet ja niiden farmakologiset ominaisuudet. Hän osaa vertailla valmisteita keskenään ja neuvoa asiakkaille niiden käyttöä.

3. lukuvuosi, syyslukukausi

Opintojakson aikana käsitellään rohdoksia sisältäviä valmisteita terapiaryhmittäin, niiden farmakologisia vaikutuksia, haittoja, yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa ja kontraindikaatioita. Ryhmätyötehtävien avulla tutustutaan tieteelliseen kirjallisuuteen ja sen hyödyntämiseen, esim. pakkaussetelien tekstien tuottamisessa.

Luennot 16 h, ryhmätöiden purku 10 h, ryhmätyötehtävien itsenäinen työstäminen ja kirjallisuuteen tutustuminen sekä loppukuulustelu

Holm Y., Hiltunen R.: Lääkkeitä luonnosta, 2. painos, Gaudeamus 2008

Asteikolla 0-5

Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

Yliopistonlehtori Yvonne Holm, farmaseuttisten biotieteiden osasto

Opintojakso kuuluu juonteeseen 3: Potilas ja lääkehoito. Opintojaksolla käydään läpi apteekkiharjoitteluun liittyvä tehtävä.