Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2018 at 12:00 - 6.9.2018 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 6.9.2018
08:30 - 16:00
Thu 6.9.2018
13:15 - 16:00

Description

Farmasian erikoistumiskoulutuksessa olevat opiskelijat.

Opintojaksoa ei voi suorittaa ennen kuin on suorittanut farmaseutin tai proviisorin tutkinnon.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa suunnitella omia opintojaan
  • seuraa säännöllisesti omaa oppimistaan ja kehittymistään ja arvioi sitä
  • oppii suhteuttamaan tavoitteitaan resurssien suhteen
  • osaa suunnitella ja toteuttaa tavoitteellista osaamisensa ja itsensä kehittämistä työelämässä, työnantajan ja ohjaajan kanssa yhteistyössä
  • osaa kirjata suunnitelmat ja toteutumat kirjalliseen, todennettavaan muotoon ja arvioida niitä kriittisesti

Opintojakso voidaan suorittaa, missä tahansa erikoistumiskoulutuksen vaihetta. Opintojakso järjestetään joka vuosi.

Opintojakso sisältää sekä orientoivan opintojakson että HOPKES-työskentelyn, johon sisältyy mm. opiskelijan ja työnantajan edustajan yhteishaastattelut (alkukartoitus ja loppuarviointi), opintosuunnitelma, opintopäiväkirja ja ohjaus (ryhmä- ja henkilökohtainen ohjaus) koko erikoistumisopintojen ajan.

Opintojaksolla edellytetään osallistumista orientoivaan kontaktiopetukseen sekä HOPKES-työskentelyyn liittyvien suoritusten suorittamista (työnantajahaastattelut, opintosuunnitelma, ohjaus- ja mentoripalaverit, oppimispäiväkirja).

Opintojakson suorittamiseen vaadittava kokonaistyömäärä tunteina on 55h. Tästä vähintään 15h on ohjausta ja loput omatoimista opiskelua sisältäen opintosuunnitelman ja oppimispäiväkirjan työstöä.

Opintomateriaalina on opintojakson kuluessa ilmoitettu opetusmateriaali.

Arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.

Arvosana perustuu opintosuunnitelmaan, oppimispäiväkirjaan ja aktiiviseen osallistumiseen ohjaus- ja mentoripalavereihin

Opetuskielenä suomi ja/tai englanti.

Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

Professori Marja Airaksinen, Sosiaalifarmasia ja Professori Anne Juppo, Teollisuusfarmasia.

Opintojakso kuuluu Farmasian erikoistumiskoulutuksen pakollisiin opintoihin. Opintojakson korvaamisesta ja suorittamisesta muulla tavalla voidaan päättää erikoistumisopintojen alussa vastuuhenkilön kanssa.