Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.8.2019 at 12:00 - 5.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 5.9.2019
08:30 - 17:00
Thu 5.9.2019
11:30 - 17:00
Fri 6.9.2019
08:30 - 16:00

Description

Farmasian erikoistumiskoulutuksessa olevat opiskelijat.

Opintojaksoa ei voi suorittaa ennen kuin on suorittanut farmaseutin tai proviisorin tutkinnon.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa suunnitella omia opintojaan
  • seuraa säännöllisesti omaa oppimistaan ja kehittymistään ja arvioi sitä
  • oppii suhteuttamaan tavoitteitaan resurssien suhteen
  • osaa suunnitella ja toteuttaa tavoitteellista osaamisensa ja itsensä kehittämistä työelämässä, työnantajan ja ohjaajan kanssa yhteistyössä
  • osaa kirjata suunnitelmat ja toteutumat kirjalliseen, todennettavaan muotoon ja arvioida niitä kriittisesti

Opintojakso voidaan suorittaa, missä tahansa erikoistumiskoulutuksen vaihetta. Opintojakso järjestetään joka vuosi.

Opintojakso sisältää sekä orientoivan opintojakson että HOPKES-työskentelyn, johon sisältyy mm. opiskelijan haastattelut ja tarvittaessa opiskelijan ja työnantajan edustajan yhteishaastattelut (alkukartoitus ja loppuarviointi), opintosuunnitelma, opintopäiväkirja ja ohjaus (ryhmä- ja henkilökohtainen ohjaus) koko erikoistumisopintojen ajan.

Opintojaksolla edellytetään osallistumista orientoivaan kontaktiopetukseen sekä HOPKES-työskentelyyn liittyvien suoritusten suorittamista (työnantajahaastattelut, opintosuunnitelma, ohjaus- ja mentoripalaverit, oppimispäiväkirja).

Opintojakson suorittamiseen vaadittava kokonaistyömäärä tunteina on 55h. Tästä vähintään 15h on ohjausta ja loput omatoimista opiskelua sisältäen opintosuunnitelman ja oppimispäiväkirjan työstöä.

Opintomateriaalina on opintojakson kuluessa ilmoitettu opetusmateriaali.

Arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.

Arvosana perustuu opintosuunnitelmaan, oppimispäiväkirjaan ja aktiiviseen osallistumiseen ohjauspalavereihin.

Opetuskielenä suomi ja/tai englanti.

Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

Opintojaksolla edellytetään osallistumista orientoivaan kontaktiopetukseen sekä HOPKES-työskentelyyn liittyvien suoritusten suorittamista (opintosuunnitelma, ohjauspalaverit, oppimispäiväkirja).

Opintojakson suorittamiseen vaadittava kokonaistyömäärä tunteina on 55h. Tästä vähintään 15h on ohjausta ja loput omatoimista opiskelua sisältäen opintosuunnitelman ja oppimispäiväkirjan työstöä.

Yliopistonlehtori Raisa Laaksonen, farmakologian ja lääkehoidon osasto

Professori Anne Juppo, teollisuusfarmasia

Opintojakso kuuluu Farmasian erikoistumiskoulutuksen pakollisiin opintoihin. Opintojakson korvaamisesta ja suorittamisesta muulla tavalla voidaan päättää erikoistumisopintojen alussa vastuuhenkilön kanssa.